சிங்கப்பூர் செய்திகள்

சிங்கப்பூர் ரயில் மற்றும் பேருந்துகளில் தீபாவளி அலங்காரங்கள்! !

சிங்கப்பூர் பேருந்து மற்றும் ரயில்களில் தீபாவளி வாழ்த்து வண்ண அலங்காரங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது .இதன் புகைப்படங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது

தீபாவளி வாழ்த்து  அலங்காரங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட பேருந்துகளும் ரயில்களும் சிங்கப்பூரில் தற்போது வலம் வந்து கொண்டிருக்கின்றன.

Related Posts