சினிமா செய்திகள்

உஷார் மக்களே PASSWORD மோசடி …!!! சரியான PASSWORD எப்படி வைப்பது விவரம் உள்ளே.

முகவரி மற்றும் பலவற்றை ஆன்லைன் வலைத்தளங்களில் பதிவுசெய்யும் போதுதான் சைபர் குற்றங்கள் தொடங்குகின்றன .ஆன்லைன் அடையாளம் (online identity) மூலம் உங்களைப் பற்றிய குறைந்த அளவு தகவலை மட்டுமே வெளிப்படுத்த வேண்டும்.

மிக முக்கியமாக நம் பயனர்சொல் (username) மற்றும் கடவுச்சொல்லை (password ) கவனமாக தேர்நதெடுக்க வேண்டும் . பயணர்ச்சொல்லில் உங்களுடைய பெயர் மற்றும் சுயவிவரங்களை பயன்படுத்தினால் அதனை இணையதள குறும்பர்கள் (ஒன்லைன் hackers) ட்ராக் செய்து நமது தகவல்களை திருடிவிடுகிறார்கள்.

இதனை தடுக்க நமது கடவுச்சொல்லை கீழ்வரும் வழிகளில் உருவாக்கலாம் .

  1. நமது கடவுச்சொல் குறைந்தபட்சம் எட்டு வார்த்தைகளை கொண்டதாக இருக்க வேண்டும்.
  2. கடவுச்சொல் ஆங்கிலச்சொல்லின் பெரிய மற்றும் சிறிய எழுத்துக்கள் (Uppercase மற்றும் lowercase ) கொண்டு எழுத வேண்டும்.
  3. கண்டிப்பாக ஒரு கணித எண்கள் (one  numeric ) இருக்க வேண்டும் .
  4. சிறப்பு எழுத்துக்கள் (special characters ) ஆன  #, @, ! ,$, &, *, (, ) , ^  போன்றவற்றை பயன்படுத்த வேண்டும் .

    உதாரணம் :       #4ssFrX^ -aartPOkn!

Related Posts