சிங்கப்பூர் செய்திகள்

இணையத்தில் இலவசமாக கிடைக்கும் FREE SOFTWARES …!!! அதன் பயன்கள். இதனை பயன்படுத்தி பாருங்கள் .

இலவச மென்பொருள்களின் வகைப்பாடுகள் நாம் பயன்படுத்தும் வணிக ரீதியான மென்பொருள்களுக்கு மாற்றாக பதிலாக பல இலவச மென்பொருள்களும் எவ்வித கட்டணமும் இல்லாமல் இலவசமாக இணையத்தில் கிடைக்கின்றன . பயனருக்கு சுலபமாகவும் , மிக எளிதாகவும் பயன்படும் இம்மென்பொருள்களை பற்றி இங்கு பார்ப்போம்.

கோஹா என்பது திறந்த நிலை நூலக இலவச மென்பொருள் ஆகும்.இதன் மூலம் ஒரு நூலகத்தின் விவரங்களை உள்ளீடு செய்து நூலகங்களை மின்-நூலகம் (E -library ) ஆக மாற்றலாம். புத்தகங்களின் விவரங்கள், விலை , புத்தக எண் (ISBN ) ,ஆசிரியர் ,பதிப்பகம் போன்றவற்றை சேமித்து வைக்கும் தரவு இடமாக கோஹா பயன்படுகிறது. இதன் மூலம் ஒவ்வொரு புத்தகங்களின் பார்க்கோடுகளை உருவாக்கி புத்தகங்களின் எண்ணிக்கையை
மிக சுலபமாக அறியலாம் .

இணைய முகவரி : https://koha-community.org

Related Posts