சிங்கப்பூர் செய்திகள்

சிங்கப்பூர் புத்தாண்டு வாணவேடிக்கை எங்கு நடைபெறுகிறது? எங்கு பார்க்கலாம் ?

டிசம்பர் 31ம் தேதி இரவு உலகமெங்கும் புத்தாண்டு கொண்டாடப்படுகிறது இதனை ஒட்டி அனைத்து நாடுகளிலும் வானவெடிகள் நடைபெறுவது வழக்கம். இருப்பினும் சிங்கப்பூரில் புத்தாண்டு வானவேடிக்கை என்பது சற்று சிறப்பானதாக அமையும் .

சிங்கப்பூரில் நடைபெறும் புத்தாண்டு வானவேடிக்கையினை காண வெளிநாட்டு ஊழியர்கள் சிங்கப்பூரர்கள் மற்றும் வெளிநாட்டு சுற்றுலாப் பயணிகள் மிகவும் ஆர்வம் காட்டுவர்.

2024 ஆம் ஆண்டை வரவேற்கும் வாணவேடிக்கை நடைபெறும் இடங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது .

டிசம்பர் 31ஆம் தேதி நள்ளிரவு கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இடங்களில் வாவேடிக்கையினை கண்டு ரசிக்கலாம் .

1.பூன் லே (பிளோக் 215 பூன் லே பிலேஸ்)

2.மார்சிலிங் உட்லண்ட்ஸ் விளையாட்டு அரங்கம்

2.நீ சூன் யூஷுனில் உள்ள FutsalArena

3.கியெட் ஹொங் கியெட் ஹொங் ஸ்கொயர்

4.மெக்பர்ன்

5.மெரீன் பரேட் பிளோக் 46 மரீன் பரேட் கிரசண்ட்.

Related Posts