சிங்கப்பூர் செய்திகள்

சிங்கப்பூர் இன்றைய தங்கம் விலை நிலவரம்..

சிங்கப்பூரில் விற்பனை செய்யப்படும் தங்கம் விலை நிலவரம் மற்றும் இந்தியா விலை நிலவரம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

.

தங்கம் விலை நிலவரத்தில் மாற்றங்கள் ஏற்ப்பட வாய்ப்புகள் உள்ளது என்பதை அறியவும்.

Related Posts