சிங்கப்பூர் செய்திகள்

சிங்கப்பூர் இன்றைய தங்கம் விலை நிலவரம்.

சிங்கப்பூர் மற்றும் இந்திய தங்கம் விலை நிலவரம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தங்கத்தின் விலையில் மாற்றம் ஏற்ப்பட வாய்ப்புள்ளது என்பதை அறியவும்.

Related Posts