சிங்கப்பூர் செய்திகள்

சிங்கப்பூர் இன்றைய தங்கம் விலை நிலவரம்.

சிங்கப்பூரின் இன்றைய தங்கம் விலை நிலவரம் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் இந்தியாவின் தங்கம் விலை நிலவரம் இங்கே இணைக்கப்பட்டுள்ளது

வாடிக்கையாளர்கள் சிங்கப்பூரில் தங்கம் வாங்கும்பொழுது கடைகளுக்கு இடையே விலையில் ஏற்றம் இறக்கம் இருக்கும் என்பதை அறியவும்.

Singapore Gold Price

Related Posts