இந்திய செய்திகள்

திருச்சி சிங்கப்பூர் இடையே தினசரி இயக்கப்படும் விமானங்களின் அட்டவணை!

திருச்சிராப்பள்ளி சர்வதேச விமான நிலையம் மற்றும் சிங்கப்பூர் சாங்கி விமான நிலையம் தினசரி இயக்கப்படும் விமானங்களின் கால அட்டவணை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள விமான போக்குவரத்து அட்டவணையின் படி அந்த விமானத்திற்கான டிக்கெட்டுகளை விமான நிறுவனங்களின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட முகவர்கள் மூலம் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

மேலும் வழங்கப்பட்டுள்ள விமான அட்டவணை மற்றும் பயண நேரம் மாறுதல் போன்றவற்றை தெரிந்து கொள்ள அந்தந்த விமான நிறுவனங்களின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தை பார்க்கவும்.

திருச்சிராப்பள்ளி சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு இயக்கப்படும் விமானங்களின் கால அட்டவணை.

Related Posts