சிங்கப்பூர் செய்திகள்

சிங்கப்பூர் வேலை வாய்ப்பு !

Sponsored Content :

சிங்கப்பூரில் பணிபுரிய அனுபவம் வாய்ந்த பணிப்பெண் தேவை
விருப்ப வயது: 36 – 45 வயது
வீட்டுக் கடமைகள்: சிறப்புத் தேவையுள்ள குழந்தையைப் பராமரிப்பது, பொது வீட்டைப் பராமரிப்பது,

கல்வித் தகுதிகள்: மேல்நிலைப் பள்ளி, டிப்ளமோ

முக்கியமான நிபந்தனை: அடிப்படை ஆங்கிலம் மற்றும் புரிதல் தெரிந்திருக்க வேண்டும்.

தொடர்பு எண்:+65 86044910

மேலும் வேலை மற்றும் சம்பளம்  பற்றிய தகவல் பெறுவதற்கு மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள எண்ணுக்கு தொடர்பு கொள்ளவும்.

Related Posts