சிங்கப்பூர் இன்றைய தங்கம் விலை நிலவரம் -Singapore Today Gold Rate

சர்வதேச சந்தையில் இன்றைய சிங்கப்பூர் தங்கம் விலை நிலவரம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் இந்தியா சென்னை கடந்த பத்து நாட்களுக்கான விலைப்பட்டியலும் வழங்கப்பட்டுள்ளது .

Singapore Today Gold Rate
India Gold Rate Chart