சிங்கப்பூர் இன்றைய நாணயமாற்று நிலவரம் -Singapore Today Exchange Rate

இன்றைய சிங்கப்பூர் வெள்ளிக்கு நிகரான இந்தியா இலங்கை பங்களாதேஷ் மலேசிய நாடுகளுக்கான நாணயமாற்று நிலவரம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

SINGAPORE TODAY EXCHANGE RATE