சிங்கப்பூர் இன்றைய நாணயமாற்று நிலவரம்.

சிங்கப்பூர் வெள்ளிக்கு நிகரான இன்றைய இந்தியா இலங்கை பங்களாதேஷ் மலேசியா நாடுகளுக்கான நாணயமாற்று நிலவரம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.