சிங்கப்பூர் இன்றைய தங்கம் வெள்ளி விலை நிலவரம்.

சிங்கப்பூரில் செயல்பட்டு வரும் பிரபல ஆபரணத்தங்கம் விற்பனை நிறுவனமானAbiraame Popular Jewellers இன்றைய தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரத்தை வெளியிட்டுள்ளது .