சிங்கப்பூர் இன்றைய தங்கம் வெள்ளி விலை நிலவரம்.

சிங்கப்பூரில் இன்று விற்பனை செய்யப்படும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரத்தை வெளியிட்டுள்ளது சிங்கப்பூரின் பிரபல ஆபரண தங்கம் விற்பனை நிறுவனமான Abiraame Popular Jewellers

Singapore Today Gold And Silver Price