சிங்கப்பூர் இன்றைய தங்கம் விலை நிலவரம்

சர்வதேச தங்கத்தின் சந்தையில் விலையானது சற்று உயர்ந்து 5 நாட்களாக நிலைபெற்று வருகிறது. வரும் வாரம் அல்லது நாட்களில் சற்று உயரலாம் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

சிங்கப்பூர் இன்றைய தங்கம் விலை நிலவரம்
இந்தியா சென்னை தங்கம் விலை நிலவரம்
இந்தியா சென்னை தங்கம் விலை நிலவரம்
இந்தியா சென்னை தங்கம் விலை நிலவரம்