சிங்கப்பூர் இன்றைய தங்கம் விலை நிலவரம்.

சர்வதேச சந்தையில் தற்போது தங்கத்தின் விலை சற்றே உயர்ந்து காணப்படுகிறது. கடந்த 3 நாட்களாக அதே நிலைதான் நீடித்து வருகிறது வரும் வாரம் அல்லது நாட்கள் இதே நிலைமை நீடிக்கலாம் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது .

சிங்கப்பூர் இன்றைய தங்கம் விலை நிலவரம்
சென்னை இந்தியா இன்றைய தங்கம் விலை நிலவரம்
சென்னை இந்தியா இன்றைய தங்கம் விலை நிலவரம்
சென்னை இந்தியா தங்கம் விலை நிலவரம்