சிங்கப்பூர் வெள்ளிக்கு நிகரான இன்றைய நாணயமாற்று நிலவரம்.

சர்வதேச நாணய மாற்று சந்தையில் இன்றைய சிங்கப்பூர் வெள்ளிக்கு நிகரான இந்தியா இலங்கை பங்களாதேஷ் மலேசிய நாடுகளுக்கான நாணயமாற்று நிலவரம்.