இன்றைய சிங்கப்பூர் மற்றும் இந்தியா தங்கம் விலை நிலவரம்.

சர்வதேச அளவில் தங்கத்தின் விலை தற்போது நிலைபெற்று காணப்படுகிறது. வரும் வாரம் அல்லது நாட்களில் இது உயரலாம் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது

இந்திய தங்கம் விலை நிலவரம்.