தங்கம் விலை ஏற்றம், சிங்கப்பூரின் இன்றைய தங்கம் விலை நிலவரம்

தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து உயர்ந்த வண்ணமாகவே உள்ளது இருப்பினும் இந்த வார நாட்களில் தங்கத்தின் விலை நிலையாக இருக்கும் அல்லது குறையும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

சிங்கப்பூரின் இன்றைய தங்கம் விலை நிலவரம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.