சிங்கப்பூருக்கு நிகரான இந்தியாவின் நாணயமாற்று நிலவரம்.

சிங்கப்பூர் வெள்ளிக்கு நிகரான இந்தியா-இலங்கை மலேசியா பங்களாதேஷ் நாணயமாற்று விவரம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது