இன்றைய சிங்கப்பூர் தங்கம் விலை நிலவரம்

தற்போது தங்கத்தின் விலை குறைந்த அளவிலான ஏற்றத்தில் இருந்தாலும் அடுத்த நாட்களில் தங்கத்தின் விலை நிலையானதாக இருக்கும் என கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.

சிங்கப்பூரின் தங்கம் விலை நிலவரம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது