சிங்கப்பூர் இன்றைய நாணயமாற்று நிலவரம் ..

11-1-2021 இன்றைய சிங்கப்பூருக்கு நிகரான இந்தியா இலங்கை மலேசியாவிற்கான நாணயமாற்று நிலவரம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நாணயமாற்று நிலவரம் ஆனது சந்தை துவக்கத்தில் உள்ள நிலவரம் இதில் மாற்றம் ஏற்பட வாய்ப்புகள் உள்ளது என்பதை அறியவும்.