சிங்கப்பூரில் புதியதாக 5 பேருக்கு கிருமித்தொற்று பதிவாகியுள்ளது..!! சமூக அளவில் தொடர்ந்து 11 வது நாளாக யாருக்கும் பாதிப்பு இல்லை..!!

சிங்கப்பூரில் புதியதாக 5 பேருக்கு கிருமி தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. அனைவருமே வெளிநாட்டிலிருந்து வந்தவர்கள். தொடர்ந்து 11வது நாளாக சமூக அளவில் வெளிநாட்டு ஊழியர் தங்கும் விடுதிகளும் யாருக்கும் பாதிப்பு இல்லை.

புதிதாக பாதிக்கப்பட்ட 5 பேரும் சிங்கப்பூருக்கு வந்ததிலிருந்து வீட்டில் தங்கும் கட்டாய உத்தரவை நிறைவேற்றி வருகின்றனர் என சுகாதார அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது.

இவர்களின் சேர்த்து சிங்கப்பூரை கிருமித்தொற்று பாதிக்கப்பட்டவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 58,148 ஆகும்.