மலேசியாவில் அவசர கால பிரகடனத்தால் மட்டுமே தேர்தலை ஒத்தி வைக்க முடியும்..!!

மலேசியாவில் பத்து சாபி இடைத்தேர்தலிலும் சரவாக் மாநில தேர்தல் நாட்டின் கிருமித்தொற்று நெருக்கடியை அதிகப்படுத்தும் என்று பிரதமர் முகைதின் யாசின் கவலை தெரிவித்து உள்ளார். இருந்தபோதும் இடங்கள் காலியாக இருந்தால் அல்லது சட்டமன்றங்கள் கலைக்கப்பட்டால் தேர்தல் நடத்தப்பட வேண்டும் என்று மத்திய அரசு அமைப்பு மற்றும் சரவாக் மாநில அரசியல் அமைப்பு கூறுகின்றது என்று முகைதீன் கூறினார்.

இது ஒரு விளையாட்டான விஷயம் கிடையாது, ஒரு தீவிரவாதமான விஷயம். எனவே நீங்கள் என்னைக் கேட்டால் இந்த தேர்தல் நேரத்தில் தேர்தல் நடக்க கூடாது . ஆனால் என்ன செய்ய முடியும் மத்திய அரசியல் அமைப்பில் இருப்பதால் நாம் தேர்தல்களை நடத்தி ஆக வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளோம், மற்றும் சரவாக் போன்றவற்றில் மத்திய அரசியலமைப்பின் 150 ஆவது பிரிவின் கீழ் அவசர நிலை அறிவிக்கப்பட்டால் கிருமித்தொற்று முடியும் வரை இந்த இரண்டு தேர்தல்களிலும் நாம் ஒத்தி வைக்க முடியும்.

தேர்தல்கள் நடைபெறும் பொழுது செந்தர இயங்குதல் முறையை முழு ஒழுக்கத்துடன் கடைபிடிக்கவேண்டும் என்று அவர் இன்று தொலைக்காட்சியில் நேரடி ஒளிபரப்பில் சிறப்பு செய்தியில் கூறினார்.