மலேசிய – சிங்கப்பூர் எல்லையை மீண்டும் திறக்க நடவடிக்கை.

மலேசியா – சிங்கப்பூர் எல்லைகளை மீண்டும் திறக்க மத்திய அரசாங்கத்திடம் சிறப்புத் திட்டத்தைச் சமர்ப்பிக்கவுள்ளது மலேசிய ஜொகூர் மாநில அரசு.

ஜொகூர் பாலத்தையும் மற்றும் துவாஸ் இரண்டாம் இணைப்பையும் மீண்டும் திறப்பதற்கு அந்தத் திட்டம் பரிந்துரைக்கும்.

இந்தமாதம் 19ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள பொருளியல் செயல் மன்றக் கூட்டத்தில் அந்தத் திட்டம் சமர்ப்பிக்கப்படும் என்றார் ஜொகூர் முதலமைச்சர் ஹஸ்னி முகமது அவர்கள்.

எல்லைகளை திறப்பதற்கான தேவையை ஆராய்வதுடன், சிங்கப்பூரில் வேலைசெய்யும் மலேசியர்களின் நிலை, ஜொகூரில் செய்யப்படும் முதலீடுகள் குறித்தும் திட்டம் ஆராயும் என்று தெரிவித்தார் அவர்.

தற்ப்போது உள்ள நிலை மேலும் தொடர்வது ஏன் சாத்தியமில்லை என்பதையும் விளக்கப் போவதாக அவர் தெரிவித்தார்.

சிங்கப்பூர் மற்றும் ஜொகூருக்கும் இடையிலான இரு சோதனைச் சாவடிகளில் வசூலிக்கப்படும் வருவாய், மலேசியச் சுங்கத்துறையின் வரி வசூலில் பாதியளவாக இருப்பது, எல்லையைத் திறந்துவிட மற்றொரு காரணம் என்று தெரிவித்தார் அவர்.

மேலும் இரு நாடுகளின் சோதனைச் சாவடிகள் முழுமையாகத் திறக்கப்படாதது, பலரின் வேலைகளுக்கும் வர்த்தகங்களுக்கும் பாதிப்பு ஏற்படுத்தியுள்ளதாகக் கூறினார் திரு. ஹஸ்னி அவர்கள்

மலேசியாவில் கொரோனா கிருமிப்பரவல் அதிகரித்து வந்தாலும் இரு நாடுகளுக்கு இடையிலான எல்லையைத் திறப்பது பற்றி மத்திய அரசாங்கம் பரிசீலிக்கும்
என்று பொருளியல் விவகாரங்களுக்கான பிரதமர் அலுவலக அமைச்சர் முஸ்தபா முகமது கடந்த வாரம் கூறினார்.